ENGLISH
MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Sarkom är ovanliga heterogena tumörer. Det nationella vårdprogrammet avser patienter med muskulo-skeletala och subkutana sarkom. Det gäller inte för misstänkta sarkom i buken, intrathorakalt, urogenitalt eller i öron-näsa-hals-regionen.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje skelett- och mjukdelssarkom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)