Läkemedelsregimer sköldkörtelcancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för sköldkörtelcancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.