Stöd vid information

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen ges.

Min vårdplan med behandlingsinformation för bukspottskörtelcancer är framtagen till patienter och närstående. Samtliga sjukhus i Stockholms län och i Region Gotland som vårdar patienter med bukspottskörtelcancer har pärmar med nedanstående innehåll att överlämna till patienter. 

Här finns materialet samlat i pdf-format för dig som vill läsa och skriva ut. 

Flik 1 Min vårdplan och information

Flik 2 Min diagnos

Flik 3 Min behandling
3.1  Operation
3.2 Cytostatika

Flik 4 Läkemedel - SVP - Picc-line

Flik 5 Symtom, biverkningar och egenvård

Flik 6 Andra vårdformer

Flik 7 Stöd för närstående

Flik 8 Forskning och kvalitetsregister

Flik 9 Ekonomi, sjukskrivning och närståendepenning

Flik 10 Patientföreningar och stödorganisationer

Flik 11 Patienträttigheter i vården