Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Norr – nationellt ansvarig

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Barbro Numan Hellquist

statistiker

RCC Norr

porträtt

Björn Tavelin

statistiker

RCC Norr

RCC Sthlm-Gotland

Anne Norberg

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Alexei Filatov

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

Mari Lindeborg

sjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

 

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Mellansverige

Lisa Zenkell

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Lars-Göran Lindesjö

registeradministratör

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst