MENY
Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Datauttag från kvalitets- och cancerregister

RCC Uppsala Örebro kan lämna ut data från kvalitetsregister och Cancerregistret för forskning och kvalitetssäkring. Information hittar du via länkarna.

Datauttag, kvalitetsregister

Datauttag, cancerregistret

Snabbguide till forskare om utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning (pdf, nytt fönster)

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning (pdf, nytt fönster)

 


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 13 februari 2019