Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer är heltäckande och tar upp prevention, remittering, diagnostik, behandling, uppföljning och omvårdnadsaspekter.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Vårdprogram HNPCC (2005)

Regionala medicinska riklinjer tjock- och ändtarmscancer 

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer (RMR).

RMR för tillämpning av nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer