Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer är heltäckande och tar upp prevention, remittering, diagnostik, behandling, uppföljning och omvårdnadsaspekter.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.