Nationell Min vårdplan hudcancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan för hudcancer riktar sig till patienter med olika typer av hudcancer.

Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet i Min vårdplan så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Nationell Min vårdplan hudcancer finns digitalt via 1177.se. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Den nuvarande versionen av Min vårdplan hudcancer publicerades 21 juni 2023.

Behandling

Behandling av melanom vid återfall eller spridning
Behandling av melanom tjockare än 1 mm
Adjuvant behandling av melanom
Behandling av basalcellscancer, basaliom
Behandling av skivepitelcancer in situ
Behandling av skivepitelcancer
Behandling av Merkelcellscancer
Behandling av spridd Merkelcellscancer
Fertilitet och cancerbehandling

Målet med min behandling

Botande behandling
Palliativ vård
Onkologisk behandling med palliativt syfte

Operation

Levnadsvanor inför en operation
Förberedelser inför en operation i narkos
Så går det till att sövas
Ryggbedövning
Operation av en hudförändring
Biverkningar efter operation av en hudförändring
Utvidgad excision
Portvaktskörtelbiopsi, sentinel node-biopsi
Lymfkörtelutrymning
Stereotaktisk biopsi från hjärnan
Biverkningar och komplikationer efter en operation
Fysisk aktivitet efter en operation
Sårvård efter en operation av en hudtumör

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling mot cancer
Cytostatikabehandling
Behandling mot illamående under cytostatikabehandling
Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset
Målriktad behandling
Behandling med blodförtunnande läkemedel
Att ta sprutor själv
Behandling med kortison
Behandling med T-vec
Läkemedel mot smärta

Strålbehandling

Strålbehandling
Strålbehandling mot huvud- och halsområdet
Strålbehandling med strålkniv, gammakniv
Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Annan behandling

Behandling med isolerad hyperterm perfusion, ILP
Behandling med mjukröntgen, Bucky

Infart

Central venkateter, CVK
Perifer inlagd centralvenkateter, Picc-line
Subkutan venport, SVP

 


Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Nationella regimbiblioteket - malignt melanom

Nationella regimbiblioteket - övrig hudcancer

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan hudcancer digitalt, via 1177.se.

Rekommenderade kriterier för att erbjudas Min vårdplan hudcancer (pdf, nytt förster)

Synliga texter vid start av Min vårdplan hudcancer (pdf, nytt förster)

Checklistor hantering Min vårdplan hudcancer (word-dokument)

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Språkliga riktlinjer, 1177.se