Till regionspecifikt innehåll

Information för vårdgivare

Omkring 5–10 procent av alla cancersjukdomar i bröst, äggstockar, tjocktarm och/eller kombinationer av tumörformer är sammankopplade i syndrom som kan vara orsakade av dominant nedärvda genetiska förändringar. Under det senaste decenniet har kunskapen om bakomliggande orsaker ökat och det har resulterat i fler molekylärgenetiska analyser.

Tidigare har den onkogenetiska utredningen hos en cancersjuk person genomförts helt av en onkogenetisk mottagning. Nu pågår ett skifte där patientens behandlande läkare oftare initierar den första genetiska analysen. Det beror på att identifiering av mutation i gener som ger ökad risk för tumörsjukdom alltmer utgör en del av underlag för behandlingsbeslut.

Innan testning har patienten fått kortfattad information om planerad analys. När mutation identifieras remitteras patient till onkogenetisk mottagning för mer information och familjeutredning. Diagnoser som ofta leder till remittering är exempelvis vid påvisad patogen variant i någon av BRCA-generna predisponerande för bröst- och ovarialcancer.

Övriga utredningar sker fortsatt på onkogenetiska mottagningarna. Det handlar bland annat om tidigare diagnostiserad tumör/cancersjukdom utan pågående behandling eller uppföljning av organspecialist, och för personer utan egen cancerdiagnos men där det finns misstanke om ärftlig cancer utifrån släktträdet. 

Observera att det kan finnas regionala avvikelser över hur primärutredningen görs. Kontakta din aktuella onkogenetiska mottagning för ytterligare information.

I de flesta vårdprogram eller andra nationella riktlinjer föreligger indikationerna för molekylärgenetisk analys och remittering för onkogenetisk utredning.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Norra sjukvårdsregionen

Till Cancergenetisk mottagning vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå 

Remiss skickas till:

Cancergenetisk mottagning

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

Sjukvårdsregional funktion för hereditär cancer

Sjukvårdsregional funktion för hereditär cancer (SFHC) arbetar för en jämlik och evidensbaserad uppföljning av patienter med ökad risk för ärftlig cancer. Detta görs på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen och i samarbete med regionerna och RCC Syd.

Till verksamhetens hemsida