Nyheter

Stockholm Gotland
Översikt ska tydliggöra rehabiliteringsstrukturen

För att hjälpa patienter och vårdgivare att navigera inom cancerrehabiliteringen har regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering tagit fram en utskrivbar översikt.

Samverkan
Nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom lanseras

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Helena Brändström utsedd till tf nationell cancersamordnare

Helena Brändström går in som tillförordnad nationell samordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. Hon efterträder Hans Hägglund som lämnade sitt uppdrag i tidigare i sommar.

Samverkan
”Hitta nya sätt att nå ut med förebyggande insatser”

I hälso- och sjukvårdsdebatten framförs ofta åsikten att resurser måste omfördelas och bättre riktas till de personer som har störst behov av dem. Förebyggande insatser är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa.