Remittering till bröstcentrum

I Stockholm har vi tre bröstcentrumen. De finns vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset AB.

Bröstcentrum ansvarar för mammografiska undersökningar, inklusive screening. För patienter med bröstcancer ansvarar bröstcentrum för hela vårdkedjan, från utredning och diagnos till behandling, uppföljning och rehabilitering. För patienter med återfall i bröstcancer ansvarar bröstcentrum för fortsatt handläggning.

Befintliga patienter

För patienter som redan genomgår bröstcancerbehandling eller är under uppföljning på någon av Karolinskas onkologmottagningar i Solna eller på Södersjukhuset kommer ingenting att förändras. De kommer att kunna fortsätta på samma enhet som tidigare och behöver inte byta sjukhus, läkare eller kontaktsjuksköterska. De kan liksom tidigare om de själva så önskar byta enhet.

Nya rutiner för remisser till bröstcentrum

Stockholms tre bröstcentrum kommer alla att ta emot kvinnor på samma sätt, både för screening och klinisk mammografi:

  • Kvinnor som vid mammografiscreening själv påtalat fynd eller där mammografi visar oklara fynd återkallas och bröstcentrum ansvarar för den fortsatta handläggningen.
  • Patienter som sökt husläkare, MVC, gynekolog eller annan vårdenhet kan remitteras till bröstcentrum för mammografi. Remissen sänds till mammografienheten. Svaret på godartade förändringar kommer till remittenten som informerar patienten. Vid oklara förändringar eller klar malignitet ansvarar bröstcentrum för den fortsatta handläggningen.
  • Vid misstanke på malign förändring kan remiss skrivas direkt till bröstcentrum för utredning. Bröstcentrum gör utredningen och informerar patienten. Vid oklara förändringar eller klar malignitet ansvarar bröstcentrum för den fortsatta handläggningen.
  • Personer som känner symtom kan själva söka till bröstcentrum för utredning utan remiss. Bröstcentrum gör utredningen och informerar patienten. 
  • För de patienter som behöver vidare diagnostik eller åtgärder som kirurgi och eventuell onkologisk behandling erbjuds en sammanhållen vårdkedja på ett bröstcentrum.
  • Alla utredningar görs direkt på bröstcentrum eller av en eventuell samarbetspartner som är knuten till aktuellt bröstcentrum.

Samtliga tre nya bröstcentrum tar emot elektroniska remisser eller remisser på papper. Remisser för mammografi skickas till respektive bröstcentrums mammografiverksamhet.

Adresser för remiss

Klinisk mammografi

Capio S:t Görans sjukhus
Mammografimottagning
Sankt Göransplan 1
112 81 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Mammografiavdelningen
Radiumhemmet
171 76 Stockholm

Södersjukhuset AB
Mammografin
Bröstcentrum SÖS
Fatburs brunnsgata 7
118 28 Stockholm

Bröstcentrum

Capio S:t Görans Sjukhus
Bröstmottagningen
Sankt Göransplan 1
112 81 Stockholm

S – Bröstcentrum
Karolinska Universitetssjukhuset
Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken 171 76 Stockholm

Södersjukhuset Kir Bröstcentrum
Fatburs brunnsgata 7
118 28 Stockholm