Till regionspecifikt innehåll

Tjock- och ändtarmscancer samt analcancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas över 5 000 personer av tjocktarmscancer och drygt 2 100 av ändtarmscancer. De flesta som insjuknar, 75 procent, är över 65 år. Analcancer är däremot en ovanlig sjukdom som drabbar omkring 150–170 personer årligen i Sverige. Analcancer är vanligast i åldrarna 65–70 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

Den vanligaste typen av analcancer är skivepitelcancer. En starkt bidragande orsak till skivepitelcancer i analregionen är HPV-infektion.

Överlevnaden är sämre hos män än hos kvinnor. Analcancer är också något vanligare hos kvinnor än hos män.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Sjukvårdsregionala processledare

Andreas Söderström

processledare, kirurg

Sunderby sjukhus

Martin Rutegård

processledare, kirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Aktuellt arbete i sydöstra sjukvårdsregionen

Processgruppen för tjock- och ändtarmscancer arbetar vidare med att förbättra diagnostik, utredning, behandling, uppföljning och registrering av patienter med de aktuella diagnoserna.

Under 2022 arbetar vi vidare med:

  • Nationella vårdprogrammet, senaste uppdatering 2021. Arbetet med nästa version pågår för fullt.
  • Screening för tjock- och ändtarmscancer infördes i Region Östergötland hösten-21, pågår i Region Jönköpings län sedan i mars-22 och Region Kalmar län planerar att börja januari 2023.
  • Arbetet med att införa ”Min vårdplan” enligt nationell modell fortgår.
  • En revidering av det Standardiserade Vårdförloppet (SVF) för tjock- och ändtarmscancer har gjorts och senaste versionen fastställdes 26 april 2022. Processgruppen planerar ett möte i slutet av året för att förbättra inklusionen ytterligare efter den senaste uppdateringen.

Sjukvårdsregional processledare

Aristotelis Stefanis

onkolog

Region Östergötland