Nationellt vårdprogram analcancer

Det nationella vårdprogrammet för analcancer riktar sig framför allt till personal inom hälso- och sjukvård som möter patienter med analcancer – före, under eller efter behandling. Vårdprogrammet fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2020.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram analcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.