Till regionspecifikt innehåll

Sunda solvanor

Sunda solvanor är en cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens hud mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancer. Att bränna sig i solen ökar risken att drabbas av malignt melanom, och barns hud är extra känslig.

Tanken är att ge barnhälsovårdssjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) en modell att använda för att förmedla sunda solvanor till barn och familjer som besöker barnavårdscentralerna.

Genom ett bildbaserat informationsmaterial betonas vikten av att föräldrar skyddar sig själva och sina barn mot solen genom skugga, kläder och solskyddsmedel samt genom att undvika solen mellan klockan 11.00 och 15.00. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns i Rikshandboken i barnhälsovård. 

A3 affisch om Sunda solvanor för utskrift (pdf, nytt fönster)

Uppföljning av arbetet med Sunda solvanor

Informationsmaterialet Sunda solvanor har hittills använts i sjukvårdsregionerna Norr,  Sydöst, Mellansverige och Väst. 

De regionala cancercentrumen har i samarbete med barnhälsovården i respektive region distribuerat totalt 104 000 kylskåpsmagneter och drygt 4 500 affischer med budskapet om Sunda solvanor.

Enkätundersökningar från Regionalt cancercentrum norr,
Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum sydost har visat att 96 % (311 av 322) av de responderande BVC-sjuksköterskorna upplevt projektet som mycket eller mestadels positivt. Under våren 2018 har arbetet med Sunda solvanor följts upp och presenterats i en rapport.

Sunda solvanor - En rapport som beskriver arbetet som gjorts under åren 2014-2017 (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sunda solvanor i norra sjukvårdsregionen

Under våren 2024 får föräldrar och barn som besöker Barnavårdscentraler (BVC) i sjukvårdsregionen förstärkt information om hur familjen skyddar sig bäst mot solen. Genom projektet Sunda solvanor har Barnavårdscentralerna fått magneter, affischer, frågor och svar om sunda solvanor från RCC Norr.

Sunda solvanor är ett projekt som genomfördes första gången 2016-2017 av RCC Norr i samarbete med regionerna i norr. Projektet har utvärderats och fortsatt 2020, 2021 och nu under 2024.

Nyhet: Nu får föräldrar i norr extra stöd om hur de bäst skyddar familjen mot hudcancer 

Kontakt

porträtt

Cecilia Hultstrand

vårdutvecklare, processledare prevention

RCC Norr

Sprid budskapet om sunda solvanor! 

Du som arbetar inom Västra Götalandsregionen och Region Halland kan kostnadsfritt beställa Sunda-solvanor-affischer i A3 och flyers i A5 på Adress- och distributionscentrum (sök på ”sunda solvanor”) till din verksamhet.

Sidan är en intern sida, som enbart kan nås av dig som jobbar i Västra Götalandsregionen. För dig som arbetar i Region Halland rekommenderar vi att du kontaktar distributören på: 

Tel. 010 - 441 36 94
adress.distributionscentrum@vgregion.se

Mer information

Startade som pilotprojket i väst

Sunda solvanor startade som ett pilotprojekt i 2014 genom ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst och Central barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Idag används materialet i stora delar av landet. I detta klipp får du en introduktion till Sunda solvanor. Klicka på den fyrkantiga symbolen längst ner i högra hörnet för att se filmen i helskärmsläge.