Gemensam rutin för en sammanhållen vårdkedja

2021 genomfördes två workshops där representanter från alla verksamheter i vårdkedjan för patienter med hjärntumör genomfördes. En gemensam rutin togs fram med syftet att tydliggöra kommunikation och hålla ihop vårdkedjans olika delar. Rutinen är inte bunden till något avtal utan en informell överenskommelse.

Regional rutin rehabilitering, malign hjärntumör (pdf, nytt fönster)

Särskild rutin för patienter inskrivna i ASIH

En särskild rutin har tagits fram av Region Stockholm för patienter som är inskrivna i SIH men har behov av rehabiliteringsinsatser från Neuroteam.

Särskild rutin för patienter inskrivna i ASIH, Region Stockholm

Utbildning

Grundkurs om tumörer i det centrala nervsystemet