Nationell kvalitetsregistergrupp för testikelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Olof Ståhl

ordförande kvalitetsregistergruppen

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

 

Ledamöter

Martin Hellström

Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Anna Laurell

Onkologiska kliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gabriella Cohn-Cedermark

Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anders Kjellman

Karolinska universitetssjukhuset

Aleksander Giwercman

Reproduktionsmedicinskt centrum Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Ulf Håkansson

Urologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Referenspatolog

Birgitta Sundelin

Patologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Gunilla Chebil

Unilabs, Skövde

Referensradiolog

Lennart Blomqvist

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Region Stockholm

 

 

Patientrepresentanter

Erik Sillén

Stockholm

 

Johan Löfgren

Malmö

Stödjande RCC

Ida Östman

registeradministratör

RCC Syd

 

Pia Löthgren

statistiker

RCC Syd