Till regionspecifikt innehåll

Solvanor

Det finns ett starkt samband mellan solvanor och risken att drabbas av hudcancer. UV-strålningen i solens strålar eller från ett solarium kan skada hudcellernas arvsmassa, så att cancerceller uppstår. UV-strålningens mängd avseende både tid och styrka mot huden under en livstid påverkar cancerrisken.

Hudcancer – basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom – är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige för såväl kvinnor som män. De senaste tio åren har malignt melanom ökat med nästan 40 procent. Undersökningar visar att befolkningens attityder till solning är i förändring, men att det fortfarande är ganska vanligt att bränna sig i solen.

Generell rekommendation enligt EUs kodex mot cancer.

 

  • Vissa behandlingar som används vid cancer gör huden mer skör, vilket gör det extra angeläget för dessa patienter att vara försiktiga i solen. Det gäller till exempel strålbehandling och vissa cytostatika.
  • Personer som haft hudcancer bör vara noggranna med sina solvanor och följa ovanstående rekommendationer.

 

Filmer, utbildningar och annat material

kring solvanor

Nationellt vårdprogram hudmelanom, Kunskapsbanken

Att skydda sig mot hudcancer, Film, 1177 

Solråd för barn, 1177 

Så skyddar du dig mot solen, 1177 

Så undersöker du huden själv, 1177

Webbutbildning, Teledermatoskopi, grundkurs

Webbutbildning, Solråd för barn 0-6 år

Solvanor och cancer – så hänger det ihop (film)

Informationsfilm om sunda solvanor 

Nedladdningsbar väntrumsfilm om solvanor

Nedladdningsbart bildspel (ppt) om solvanor 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Webbutbildning i solens påverkan på hälsan

Utöver den nationella webbutbildningen i solråd för barn 0–6 år erbjuder RCC Mellansverige även en webbutbildning riktad till vårdpersonal i hur solen påverkar hälsan. Utbildningen är framtagen av Region Värmland men granskad och godkänd av den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention, och är därmed gångbar i alla regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Kontakt

porträtt

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst