Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp för cancer utan känd primärtumör (CUP)

Det standardiserade vårdförloppet för cancer utan känd primärtumör (CUP) gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.