Min vårdplan prostatacancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med prostatacancer. Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan prostatacancer finns digitalt via 1177. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

OBS! Den senaste versionen av Min vårdplan prostatacancer publicerades den 15 september 2021. I Versionsinformation kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan prostatacancer (pdf, nytt fönster)

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Fakta om din prostatacancer

Behandling av tidigt upptäckt prostatacancer

Biverkningar vid behandling av tidigt upptäckt prostatacancer

Påverkan på sexualiteten

Påverkan på fertiliteten vid behandling av prostatacancer

Aktiv monitorering

Symtomstyrd behandling, expektans

Botande eller kurativ behandling av prostatacancer

Symtomlindrande eller palliativ vård

Förberedelser inför en operation i narkos

Så går en operation i narkos till

Operation av prostatan, radikal prostatektomi

Biverkningar och komplikationer efter en operation av prostatan

Biverkningar och komplikationer efter en operation i narkos

Fysisk aktivitet efter en operation av prostatan

Katetervård efter en operation av prostatan

Sårvård efter en operation av prostatan

Operation av testiklarna, ablation testis

Hyvling av prostatakörteln, transuretral resektion av prostatan

Hormonell behandling av prostatacancer

Hormonell behandling med bikalutamid

Hormonell behandling med GnRH agonist

Hormonell behandling med GnRH antagonist, Firmagon

Hormonell behandling med spruta och tablett, KAB

Yttre strålbehandling av prostata med guldkorn eller guldankare

Yttre strålbehandling med hormonell behandling

Yttre strålbehandling efter operation, adjuvant stralbehandling

Salvage strålbehandling

Salvage strålbehandling med hormonell behandling

Inre strålbehandling av prostata, brachyterapi med jodkorn

Inre strålbehandling av prostata, brachyterapi högdosrat

Inre strålbehandling av prostata, brachyterapi högdosrat med hormonell behandling

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Cytostatikabehandling

Till dig som ska få cytostatika på sjukhuset

Att tänka på vid cytostatikabehandling

KEES

Behandling av erektionsproblem

Behandling med kortison

Behandling av smärta 

Radioaktiv behandling med Xofigo, Radionuklidbehandling

Skelettstärkande behandling med Denosumab

Skelettstärkande behandling med bisfosfonater

Perifert inlagd venkateter, PICC-line

Subkutan venport, SVP

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Tappningskateter eller engångskateter

Urinkateter från njuren, nefrostomi

Urinkateter från urinblåsan genom huden, suprapubisk kateter

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket.

Patientinformation om läkemedelsregimer för prostatacancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan prostatacancer digitalt, via 1177.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.