Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Checklista cancerrehabilitering

En checklista har tagits fram som ett komplement till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Den syftar till att underlätta implementeringen för verksamheterna genom att tydliggöra vilka områden som behöver utvecklas för att leva upp till vårdprogrammets intentioner.

Checklista cancerrehabilitering 2021 (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional tillämpningsrutin för lymfödem

Den regionala tillämpningen berör avvikelser och förslag på utveckling för att leva upp till rekommendationerna i Kap 7.8 Lymfödem i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och har utarbetats av en regional arbetsgrupp. RCC Syds styrgrupp har godkänt kommunikation och spridning av tillämpningen i respektive region för fastställande enligt samma rutin som för nationella vårdprogram. 

Regional tillämpning NVP cancerrehabilitering

Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.
Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering