Screening av pulsåderbråck i buken Stockholm Gotland

Enheten för cancerprevention och screening, vid Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland ansvarar för kallelsehantering, remittering, registrering och utvärdering av programmet.

Verksamheten startade 2010 i Stockholm och 2017 på Gotland. Undersökningen erbjuds alla män under det år de fyller 65 år. Screeningundersökningen erbjuds en gång.

Kontaktuppgifter

Enheten för cancerprevention och screening:

Telefon: 08-123 138 10, teletid: helgfri mån, ons och fre kl 10-11 och tors kl. 13-14
Mejl: halsound.hsf@regionstockholm.se