Screening av pulsåderbråck i buken Stockholm Gotland

Enheten för cancerprevention och screening, vid Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland ansvarar för kallelsehantering, remittering, registrering och utvärdering av programmet.

Verksamheten startade 2010 i Stockholm län och 2017 på Gotland. Undersökningen erbjuds alla män under det år de fyller 65 år. Screeningundersökningen erbjuds en gång.

Kontaktuppgifter

Enheten för cancerprevention och screening:

telefonnr: 08-123 138 10
tfntid: helgfri ons. - tors. kl.10.00 - 11.00
e-post: halsound.hsf@regionstockholm.se