Till regionspecifikt innehåll

Myeloproliferativa sjukdomar

I Sverige insjuknar cirka 400 - 500 personer varje år i myeloproliferativa sjukdomar, neoplasier (MPN). 

Sjukdomsgruppen omfattar främst:

 • polycytemia vera (PV)
 • essentiell trombocytemi (ET)
 • myelofibros (MF),
 • kronisk neutrofil leukemi (KNL)
 • kronisk eosinofil leukemi (KEL)

Sjukdomarna har olika symtom som omfattar olika delar av det hematopoetiska systemet.

Mastocytos

Mastocytos är en sällsynt blodsjukdom som orsakas av ökad tillväxt och ansamling av en form av vita blodkroppar, mastceller, i ett eller flera organ.

Sjukdomen finns i två huvudgrupper, kutan mastocytos med symtom från huden och systemisk mastocytos, som ger symtom från ett eller flera inre organsystem. 

Sjukdomen är ovanlig, uppskattningsvis får årligen i Sverige 40 vuxna och 40 barn diagnosen. 

Rapport från medlemstidningen Oss Hematologer emellan, nummer fyra, 2021 (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Blodcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Vård av MPN i Västra sjukvårdsregionen

Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar samtliga former av leukemi, utom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tillhör gruppen lymfom. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp i västra sjukvårdsregionen.

Läs mer om arbetet i regionala vårdprocessen för leukemi under rubriken "Regionspecifikt innehåll" på webbsidan om Akut lymfatisk leukemi (ALL).