Statistik om myelodysplastiskt syndrom

I statistiken om myelodysplastiskt syndrom (MDS) kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling.

Statistiken baseras i huvudsak på de nationella kvalitetsregistren inom cancervården.

Mer om statistikens innehåll