Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister lymfom

Svenska lymfomgruppen (SLG) är en nationell samarbetsgrupp bildad år 1979, vars huvudsyfte är att optimera omhändertagandet av patienter med maligna lymfom i Sverige. På uppdrag av SLG tillsattes en arbetsgrupp med målsättningen att initiera ett nationellt register.

Nationellt kvalitetsregister för lymfom har sedan år 2000 registrerat data avseende diagnos, sjukdomsutbredning och prognostiska faktorer för patienter >18 år med maligna lymfom. Sedan år 2007 registreras också detaljer avseende primärbehandling samt respons på denna, och sedan år 2010 även recidiv.

Inklusionskriterier

Alla nydiagnostiserade fall av lymfom och patienten skall vara mantalsskriven i Sverige vid diagnos.

Exklusionskriterier

Individer under 18 år och obduktionsfynd.

 

Kvalitetsindikatorer

Se interaktiva årsrapporter och pdf-årsrapporter.

 

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport Lymfom, INCA

 

Validering

Projektrapport - validering av nationellt kvalitetsregister för lymfom 2022 (pdf)

 

Rapporter

Nationell kvalitetsrapport 2000-2022 (pdf)

Nationell kvalitetsrapport 2000-2021 (pdf)

 

 

 

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional registerrapport Västra sjukvårdsregionen

Lymfomrapport väst 2014 (pdf)