Nyheter

Nyheter från RCC Stockholm Gotland

28
JAN
2022

Samverkan

Ny Covid-rapport: Begränsad påverkan på utredning och behandling

Idag publicerar RCC i samverkan en ny rapport som speglar utvecklingen inom vården av lungcancer och tjock- och ändtarmscancer under det första pandemiåret 2020. Rapporten bygger på data från de nationella kvalitetsregistren för lungcancer respektive grov- och ändtarmscancer.

Samverkan

Provtagningen räddade mitt liv

Mikael Sirén var 60 år när han fick ett erbjudande om provtagning för att tidigt kunna upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Bara några dagar efter att han skickat in provet för analys blev han kallad till Falu lasarett för koloskopiundersökning. – Jag är så otroligt tacksam att sjukvården så tidigt hittade min tumör och kunde bota mig från cancer.

Samverkan

”Äntligen är vi i gång!” – positiva erfarenheter av screening för tarmcancer i Skåne och Dalarna

Samtliga regioner i Sverige har fattat beslut om att införa allmän screening av tjock- och ändtarmscancer. Ett beslut som beräknas rädda flera hundra liv om året. I mars och april startade de första regionerna sina screeningprogram. Införandet har gått smidigt och över all förväntan, menar specialistläkarna Daniel Sjöberg och Jan Lillienau, projektledare och samordnare för tarmcancerscreening i Region Dalarna och Region Skåne.


27
JAN
2022

Samverkan

Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet

Varje barncancercenter i Sverige har numera en apotekare anställd. Sedan ett år tillbaka arbetar Sofie Holmgren som apotekare på barnavdelning 3 vid Norrlands universitetssjukhus, där barn med onkologiska och hematologiska sjukdomar utreds och behandlas. Anställningen är ett av resultaten av en statlig barncancersatsning.


25
JAN
2022

Samverkan

Årsrapport – Patienternas upplevelse av vård vid huvud- och halscancer

Rapporten är nationell och innehåller resultaten från PREM-enkäten (Patient Reported Experience Measures) som skickats ut under 2020.

Samverkan

Uppdaterat nationellt vårdprogram för äggstockscancer med epitelial histologi

Det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer med epitelial histologi har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan januari 2022.

Samverkan

Checklista ska hjälpa att beakta patientperspektivet i vårdprogrammen

RCC har i samverkan med företrädare i de sjukvårdsregionala patient- och närståenderåden tagit fram en checklista för patientperspektivet. Syftet med checklistan är att uppmana och underlätta för vårprogramgrupperna att beakta patientperspektivet i arbetet med nationella vårdprogram.

Samverkan

Remissrunda med förlängd svarstid

Med anledning av pågående pandemi förlängs svarstiden för remissrunda 15 februari. Svarstiden förlängs från 2 till 3 månader. Svarsdatum blir därmed 16 maj.


20
JAN
2022

Samverkan

Möjlighet att testa att arbeta i Individuell patientöversikt

Med hjälp av RCCs nya testversion av Individuell patientöversikt (IPÖ) finns nu möjlighet att testa att arbeta i systemet. Är du nyfiken på hur IPÖ fungerar ger testversionen både en inblick direkt in i systemet och möjligheten att praktiskt testa funktionerna.


17
JAN
2022

Samverkan

Nytt standardiserat vårdförlopp och uppdaterat nationellt vårdprogram MPN

RCC samverkan har fastställt ett nytt standardiserat vårdförlopp (SVF) för Myeloproliferativ neoplasi (MPN). Det nationella vårdprogrammet för MPN har genomgått en mindre uppdatering.


22
DEC
2021

Samverkan

530 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbete med cancervården.


20
DEC
2021

Samverkan

Ny version av nationell generell Min vårdplan

Nationell generell patientinformation till Min vårdplan finns nu i en uppdaterad version för utskrift på papper. En versionsinformation är också publicerad.


17
DEC
2021

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för malignt melanom

En mindre revidering har under hösten 2021 gjorts i kapitel 11 med anledning av inkomna synpunkter och nya behandlingsresultat.


16
DEC
2021

Samverkan

Artikelserie om standardiserade vårdförlopp

Vad är anledningen till att man inte lyckas få bukt med de långa ledtiderna inom cancervården? Och vad är hemligheten för de som har lyckats?


13
DEC
2021

Samverkan

Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

Just nu pågår ett omfattande arbete på såväl nationell som regional nivå för att stärka och ytterligare öka kvaliteten inom barncancervården.


10
DEC
2021

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram och SVF för urinblåse- och urinvägscancer

Det nationella vårdprogrammet och SVF för urinblåse- och urinvägscancer har uppdaterats. Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Stockholm Gotland

Inspirationsdag gav kraft framåt

15 föredrag och en paneldiskussion om RCC Stockholm Gotlands satsningar presenterades den 9 december under ledning av Erik Blix. Heldagseventet, en halvtidsavstämning och framåtblick av den regionala cancerplanen, initierades av Lena Sharp, verksamhetschef för RCC Stockholm Gotland. Under dagen presenterades ett axplock av pågående utvecklingsarbeten som samtliga bidrar till en förbättrad och mer jämlik cancervård.


8
DEC
2021

Samverkan

21 miljoner från Cancerfonden till projekt om strålbehandling och immunterapi

Hälften av de sex projekt som Cancerfonden finansierar inom sin särskilda utlysning inom strålbehandling leds av forskare i Göteborg. I särklass störst bidrag, 21 miljoner kronor, får Jan Nyman för ett projekt som kombinerar strålbehandling och nya läkemedel, som exempelvis immunterapi.


6
DEC
2021

Samverkan

Ny version av Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet

Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet är nu publicerad i en ny version, både digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper. Sammanlagt finns nationell Min vårdplan tillgänglig för sex cancerdiagnoser. Min vårdplan syftar till att göra den enskilde patienten trygg och mer delaktig i sin egen vård.


1
DEC
2021

Samverkan

Replik: ”Utredning på felaktig grund riskerar att försena behandling”

Vår uppfattning är att trötthet och allmän sjukdomskänsla inte bör vara ingångskriterier för SVF för lungcancer, skriver Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan, i en replik till Lungcancerföreningens debattartikel på dagensmedicin.se.