Registerbaserad forskningsdatabas för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer är länkat till andra register, i en forskningsdatabas – CRCBaSe. Det är en databas för klinisk epidemiologisk forskning.

Colorectal Cancer data Base (CRCBaSe) är en registerlänkning för klinisk epidemiologisk forskning och kolorektalcancer. Länkningen inkluderar nu patienter diagnostiserade till och med år 2021. CRCBaSe utgår från Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) som i sin tur består av Nationella Rektalcancerregistret (från och med år 1995) och Nationella Koloncancerregistret (från och med år 2007). I CRCBaSe finns ca 110 000 patienter med kolorektalcancer och deras förstagradssläktingar. Dessutom finns 6 kontroller per kolorektalcancerpatient och kontrollernas förstagradssläktingar.

För att skapa CRCBaSe har SCRCR har länkats till register vid Socialstyrelsen (Nationella Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret, Medicinska Födelseregistret och Läkemedelsförskrivningsregistret), och register vid Statistiska Centralbyrån (Registret över Totalbefolkningen, Utbildningsregistret, Folk- och Bostadsräkningen, Emigrations- och Immigrationsregistret, Flergenerationsregistret, och en social databas (LISA)).

Syftet med CRCBaSe

CRCBaSe är en unik databas då den har nationell täckning. Med detta material har vi möjlighet att utföra klinisk epidemiologisk forskning som kan leda till bättre vård och prognos för patienter med kolorektalcancer. Vid återkommande möten får forskare möjlighet att diskutera pågående projekt och återrapportera studier gjorda inom CRCBaSe.

Så gör du för att ansöka om tillgång till data

  1. Ansökan om tillgång till data från kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer (Svenska Kolorektalcancer Registret, SCRCR) skickas till forskningsansvarig för SCRCR. Beskriv projektet (max 500 ord) och ange i ansökan att forskningen ämnas göras inom ramen för CRC BaSe.

    Forskningsansvarig SCRCR: Peter Matthiessen

  2. När du har fått godkännande från styrgruppen för SCRCR kan du göra en ansökan till CRC BaSe, med blanketten Ansökan för forskare (se länk nedan), som skickas in via e-post: crcbase@mmk.ki.se

    Ansökan om tillgång till CRCBaSe för forskare och verksamheter (Word-formulär, öppnas i nytt fönster)
  3. Ansökningar behandlas vid tre tillfällen under året: Från 15 februari, 15 maj och 15 oktober.
  4. Svar erhålles från styrgruppen för CRC BaSe inom fyra veckor efter ovanstående datum.

Variabellista

Variabler som finns i forskningsdatabasen listas i dokumentet nedan.

Vid ansökan raderas de flikar som inte är relevanta för studien i fråga. Bifoga sedan variabellistan till din ansökan.

Variabellista för CRCBaSe (excel, nytt fönster)

Forskningspublikationer

Här tar du del av forskning som gjorts med hjälp av CRCBaSe.

Long-term prescribed drug use in stage I-III rectal cancer patients in Sweden, with a focus on bowel-regulating drugs after surgical and oncological treatment

Boman SE, Fuentes S, Nordenvall C, Martling A, Chen L, Glimelius I, Neovius M, Smedby KE, Eloranta S.J Cancer Surviv. 2024 Feb 6. doi: 10.1007/s11764-024-01548-9. Online ahead of print.PMID: 38316727

Despite multi-disciplinary team discussions the socioeconomic disparities persist in the oncological treatment of non-metastasized colorectal cancer

Osterman E, Syriopoulou E, Martling A, Andersson TM, Nordenvall C.Eur J Cancer. 2024 Mar;199:113572. doi: 10.1016/j.ejca.2024.113572. Epub 2024 Jan 22.PMID: 38280280 Free article.

Incidence of adhesive small bowel obstruction after surgery for colorectal cancer in Sweden 2007-2016

Sakari T, Sköldberg F, Dietrich CE, Nordenvall C, Karlbom U.Colorectal Dis. 2023 Dec 29. doi: 10.1111/codi.16845. Online ahead of print.PMID: 38158619.

Survival in relation to time to start of curative treatment of colon cancer: A national register-based observational noninferiority study

Rydbeck D, Bock D, Haglind E, Angenete E, Onerup A.Colorectal Dis. 2023 Aug;25(8):1613-1621. doi: 10.1111/codi.16638. Epub 2023 Jun 14.PMID: 37317006.

Autoimmune and Metabolic Diseases and the Risk of Early-Onset Colorectal Cancer, a Nationwide Nested Case-Control Study

Lundqvist E, Myrberg IH, Boman SE, Saraste D, Weibull CE, Landerholm K, Haapaniemi S, Martling A, Myrelid P, Nordenvall C.​​ Cancers (Basel). 2023 Jan 22;15(3):688.                     

CRCBaSe: a Swedish register-based resource for colorectal adenocarcinoma research

Weibull CE, Boman SE, Glimelius B, Syk I, Matthiessen P, Smedby KE, Nordenvall C, Martling A. Acta Oncol. 2023 Apr 8:1-8. doi: 10.1080/0284186X.2023.2197121. Online ahead of print. PMID: 37029990

Low-dose aspirin use and colorectal cancer survival in 32,195 patients-A national cohort study.

Shahrivar M, Weibull CE, Ekström Smedby K, Glimelius B, Syk I, Matthiessen P, Nordenvall C, Martling A. Cancer Med. 2023 Jan;12(1):315-324. PMID: 35717628

Hospital factors and metastatic surgery in colorectal cancer patients, a population-based cohort study.

Ljunggren M, Weibull CE, Rosander E, Palmer G, Glimelius B, Martling A, Nordenvall C. BMC Cancer. 2022 Aug 19;22(1):907. PMID: 35986249

Sex differences in metastatic surgery following diagnosis of synchronous metastatic colorectal cancer.

Ljunggren M, Weibull CE, Palmer G, Osterlund E, Glimelius B, Martling A, Nordenvall C. Int J Cancer. 2023 Feb 1;152(3):363-373. PMID: 36000990

Exposure to oestrogen and risk of anastomotic leakage after colorectal cancer surgery - A clue to the different leak rates in men and women.

Rutegård M, Moshtaghi-Svensson J, Weibull CE, Ottander U, Nordenvall C, Sund M. Colorectal Dis. 2022 Aug 25.  PMID: 36007883

Styrgrupp för CRCBaSe

Caroline Nordenvall

sammankallande i styrgruppen, kirurg

Region Stockholm

Niklas Zar

kirurg, ordf SCRCR

Region Jönköpings län

Anna Martling

kirurg

Karolinska Institutet

Bengt Glimelius

onkolog

Region Uppsala

Ingvar Syk

kirurg

Region Skåne

Karin Ekström Smedby

hematolog

Karolinska Institutet

Peter Matthiessen

kirurg

Region Örebro län

Adjungerade till styrgruppen

Ida Hed Myrberg

biostatistiker

Karolinska Institutet

 

Sol Erika Boman

data scientist