MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för lungcancer

Lungcancer är en komplicerad sjukdom, där beslut om utredning, behandling och omvårdnad måste baseras på god bakgrundskunskap och förståelse för patientens situation. Vårdprogrammet innehåller både rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram lungcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Kommande remissversion av läkemedelskapitlet

Kapitlet om läkemedel är uppdaterat och kommer att gå på remiss under våren 2020. Remissversionen publiceras redan nu.

Remissversionen av kapitel 13 Läkemedelsbehandling vid lungcancer (pdf, nytt fönster)

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional tillämpning av vårdprogrammet för lungcancer i norra sjukvårdsregionen

Regionala medicinska riktlinjer för lungcancer är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet för lungcancer. Riktlinjerna har tagits fram av den sjukvårdsregionala processgruppen för lungcancer.

Regionala medicinska riktlinjer för lungcancer i norra sjukvårdsregionen 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionala behandlingsriktlinjer

Regionalt vårdprogram för lungcancer, 2011

Neuroendokrina lungtumörer, tillägg till regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram för mesotheliom, 2009

Ordförande

Mikael Johansson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus Umeå

Gunnar Wagenius

ordförande registergruppen

RCC Stockholm Gotland


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020