Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan skelett och mjukdelssarkom i PDF-format här på sidan.

Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom, version 3.0 publicerades 13 maj 2024. Förändringar i den nya versionen:

  • Generella texter är utbytta till de senast uppdaterade versionerna och innehåller nya filmer om strålbehandling och mediyoga.
  • Mindre språkliga ändringar av de diagnosspecifika texterna.
  • Illustration tillagd – flödesschema över vårdförloppet.
  • Ny avsnittsrubrik som heter Läkemedelsbehandling, där alla läkemedelstexter ligger samlade.
  • Ny modul: Hjälp oss att förbättra Min vårdplan, med en länk till utvärderingsenkät.
  • Uppdaterade formulär med tydligare navigering och sidkommentarsmöjlighet, förtydligade flaggor under Händelser.

Behandling

Fertilitet och cancerbehandling 

Målet med min behandling

Botande behandling

Palliativ vård

Onkologisk behandling med palliativt syfte 

Operation

Levnadsvanor inför en operation 

Förberedelser inför en operation i narkos 

Ryggbedövning

Operation av sarkom 

Ersätta en led med en protes – ledproteser 

Täcka ett operationsområde med hud – lambå 

Rekonstruera hud – delhudtransplantation 

Amputation

Amputation i fotområdet 

Amputation av underbenet – transtibial amputation 

Amputation vid knäleden – knädisartikulation 

Amputation i låret – transfemoral amputation 

Amputation i höftledsområdet – höftdisartikulation 

Amputation i bäckenområdet – hemipelvektomi 

Amputation runt knät – Van Nes rotationsplastik 

Amputation i handområdet

Amputation vid handleden – transcarpal amputation 

Amputation i underarmen – transradial amputation 

Amputation vid armbågen – armbågsdisartikulation 

Amputation i överarmen – transhumeral amputation 

Amputation i axelområdet – axeldisartikulation 

Amputation i skulderbladet – forequarter amputation 

Biverkningar och komplikationer efter en operation 

Fysisk aktivitet efter en operation

Sårvård efter en operation 

Vakuumbehandling av sår 

Läkemedelsbehandling

Cytostatikabehandling 

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling 

Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset 

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel 

Att ta sprutor själv

Behandling med kortison 

Läkemedel mot smärta 

Strålbehandling

Strålbehandling mot sarkom 

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte 

Infart

Central venkateter, CVK 

Perifer inlagd central venkateter, PICC-line 

Subkutan venport, SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan 

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan 

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för sarkom, Kunskapsbanken – Läkemedelregimer 

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom digitalt, via 1177.

Nationell arbetsgrupp

Ordförande

Emma Granlund Hjelm

processledare, leg. sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Deltagare

Annica Pettersson

Onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska för sarkom

Norrlands universitetssjukhus

 

Charlotta Bjerström

specialistsjuksköterska

Onkologimottagning, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Maria Segerstedt

kontaktsjuksköterska

Ortopeden, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Helen Lerndal

kontaktsjuksköterska

Medicinskenhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Patientrepresentant

Christian Wessen

Sarkomföreningen

Mallar

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.