Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får den information hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan aktiverar du endast om det finns lokala rutiner för hur din verksamhet ska använda och följa upp patientens svar.

Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom finns digitalt via 1177. Digitalt finns fler funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera.

Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom publicerades 2023-02-02. Se versionsinformation för vad som ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom (pdf, nytt fönster)

Fertilitet och cancerbehandling (pdf, nytt fönster)

Botande behandling (pdf, nytt fönster)

Palliativ vård (pdf, nytt fönster)

Förberedelser inför en operation i narkos (pdf, nytt fönster)

Operation av sarkom (pdf, nytt fönster)

Ersätta en led med en protes – ledproteser (pdf, nytt fönster)

Täcka ett operationsområde med hud – lambå (pdf, nytt fönster)

Rekonstruera hud – delhudtransplantation (pdf, nytt fönster)

Amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation i fotområdet (pdf, nytt fönster)

Amputation av underben – transtibial amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation vid knäleden – knädisartikulation (pdf, nytt fönster)

Amputation i låret – transfemoral amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation i höftledsområdet – höftdisartikulation (pdf, nytt fönster)

Amputation i bäckenområdet – hemipelvektomi (pdf, nytt fönster)

Amputation runt knät – Van Nes rotationsplastik (pdf, nytt fönster)

Amputation i handområdet (pdf, nytt fönster)

Amputation vid handleden – transcarpal amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation i underarmen – transradial amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation vid armbågen – armbågsdisartikulation (pdf, nytt fönster)

Amputation i överarmen – transhumeral amputation (pdf, nytt fönster)

Amputation i axelområdet – axeldisartikulation (pdf, nytt fönster)

Amputation i skulderbladet – forequarter amputation (pdf, nytt fönster)

Biverkningar och komplikationer efter en sarkomoperation (pdf, nytt fönster)

Fysisk aktivitet efter en operation (pdf, nytt fönster)

Sårvård efter en sarkomoperation (pdf, nytt fönster)

Vakuumbehandling av sår (pdf, nytt fönster)

Cytostatikabehandling (pdf, nytt fönster)

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling (pdf, nytt fönster)

Till dig som ska få cytostatika mot sarkom på sjukhuset (pdf, nytt fönster)

Strålbehandling mot sarkom (pdf, nytt fönster)

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte (pdf, nytt fönster)

Målriktad behandling (pdf, nytt fönster)

Behandling med blodförtunnande läkemedel (pdf, nytt fönster)

Behandling med kortison (pdf, nytt fönster)

Medicin mot smärta (pdf, nytt fönster)

Central venkateter, CVK (pdf, nytt fönster)

Perifert inlagd central venkateter, PICC-line (pdf, nytt fönster)

Subkutan venport, SVP (pdf, nytt fönster)

Kvarliggande kateter i urinblåsan (pdf, nytt fönster)

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan (pdf, nytt fönster)

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för skelett- och mjukdelssarkom, Regimbibliotek

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom digitalt, via 1177.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

 

Nationella arbetsgruppen för Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Ordförande

Emma Granlund Hjelm

processledare, leg. sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Deltagare

Annica Pettersson

Onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska för sarkom

Norrlands universitetssjukhus

 

Charlotta Bjerström

specialistsjuksköterska

Onkologimottagning, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Magdalena Moen Buntic

undersköterska

Ortopedimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Maria Segerstedt

kontaktsjuksköterska

Ortopeden, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Helen Lerndal

kontaktsjuksköterska

Medicinskenhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi, Karolinska Universitetssjukhus,...

 

 

Patientrepresentant

Christian Wessen

Sarkomföreningen