Nationell kvalitetsregistergrupp för Skelett- och mjukdelssarkom

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Emelie Styring

Ortopediska kliniken, SUS, Lund

 

 

Ledamöter

Henrik Bauer

Ortopedkliniken, Karolinska, Stockholm

 

Richard Löfvenberg

Ortopedkliniken, Nus

Asle Hesla

Karolinska Universietssjukhuset

Thorsten Schepull,

Universitetssjukhuset Linköping

David Wennergren

Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

 

Stödjande RCC

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

Pia Löthgren

statistiker

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd

Linn Rosell

verksamhetsutvecklare, , ordförande

RCC Syd