Till regionspecifikt innehåll

Jobba hos oss

Vid regionala cancercentrum finns många olika professioner representerade; statistiker, registeradministratörer, systemutvecklare, läkare, sjuksköterskor, forskare, informatiker, kommunikatörer med flera. Välkommen att söka jobb hos oss!

Lediga tjänster nationellt

Samordnare/koordinator inom screeningområdet

Samordnare för Min vårdplan

Information om lediga tjänster på ditt sjukvårdsregionala RCC-kontor hittar du under Regionspecifikt innehåll.

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Lediga tjänster på RCC Mellansverige

Chefssekreterare

Lediga tjänster vid RCC Norr

RCC Norr söker just nu en statistiker och en systemvetare med fokus på BI.

Välkommen med din ansökan!

Statistiker 

Systemvetare med fokus på BI

RCC Norr har ett uppdrag från de fyra Norrlandsregionerna att arbeta utifrån den nationella cancerstrategin, för att skapa en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård och uppfylla sjukvårdsregionens gemensamma vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Målet är att färre ska insjukna i cancer och att fler ska överleva längre med en bättre livskvalitet.

Just nu har vi inga lediga tjänster på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Lediga tjänster

Vi annonserar alla våra lediga tjänster på Region Östergötlands webbsida:

http://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Lediga-jobb/

 

Just nu finns det inga lediga tjänster på RCC Väst.