Organiserad prostatacancertestning i Stockholm Gotland

För Region Stockholm och Region Gotlands räkning samordnar RCC ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning under åren 2022 – 2024.

Aktuellt just nu:

Under 2024 utökas testprogrammet. Alla män födda 1974 kommer att få erbjudandet för första gången. Män födda 1972 som valde att inte delta kommer under året att få ett nytt erbjudande. Samtidigt återinbjuds cirka 2000 män som under 2022 hade ett PSA 2–2,9 eller gick vidare i utredningskedjan. Totalt blir det cirka 30 000 män som kommer att erbjudas PSA-testning.

Erbjudandet skickas ut till drygt 1300 män/vecka från och med vecka 7. Vårens utskick avslutas vecka 15. Höstens utskick pågår mellan veckorna 34–47.

Regional tillämpning och regionala rutiner har uppdaterats från och med 2024-01-01.

Under 2024 kommer det även att genomföras en studie inom ramen för OPT, som utvärderar Stockholm3-testet som ett selektionssteg innan männen rekommenderas vidare utredning med MR. Mer information finns i dokumentet Regional tillämpning.

Regional tillämpning och regionala rutiner

Den regionala tillämpningen och de regionala rutinerna beskriver hur män handläggs inom pilotprojektet för organiserad prostatacancertestning i  Stockholm och på Gotland 2022–2024.

Informationen vänder sig till medarbetare och verksamheter i vården som är en del av den organiserade prostatacancertestningen.

Regional tillämpning av Nationellt vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Åtgärder beroende på MR-fynd (pdf, nytt fönster)

Tidsplan för erbjudande om testning för prostatacancer 

  • 2022 till män födda 1972 
  • 2023 till män födda 1973         
  • 2024 till män födda 1974
  • 2024 till män födda 1972 som 2022 fick besked att testa sig på nytt efter två år
  • 2024 till män födda 1972 som valde att inte testa sig 2022

Projektets mål

Pilotprojektet syftar till att skapa och testa såväl organisation som flöde för strukturerad prostatacancertestning. Strukturen som tas fram möjliggör beslut om införandet av storskalig testning.

Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla män som är 50-74 år i Region Stockholm och Region Gotland.

Forskning och utvärdering 

Projektet utvärderas kontinuerligt i syfte att förbättra processen samt att utgöra underlag för beslut om fortsättning.

Hur upplever målgruppen informationen ifrån RCC i de två inbjudningsbreven?


Hur upplevs OPT-processen av deltagare som har kommit olika långt i testningsprocessen?


Hur upplevs OPT-processen av berörd vårdpersonal och berörda vårdenheter?

Vad är effekten av införandet av organiserad prostatacancertestning inom olika demografiska och socioekonomiska grupper?

Hur påverkas övrig prostatacancerdiagnostik av införandet av organiserad prostatacancertestning?

Hur många söker sig till prostatacancertestning utanför ramen för OPT och vilka är de: vad har de för sociodemografiska karakteristika? I vilka faser (i förhållande till erbjuden OPT) söker sig dessa individer till egen testning?

Vad blir utfallen av testningen? (del 2)

Jämfört med opportunistisk screening, hur står sig organiserad prostatacancertestning när det gäller upptäckt av cancer och ledtider?

Kontakt OPT kansliet

För vårdpersonal: optkansli.hsf@regionstockholm.se
För deltagande män: prostatatest.hsf@regionstockholm.se

 

Telefontid för deltagande män och vårdpersonal: 
helgfria vardagar mellan klockan 10.00 - 11.00
telefonummer 08-123 134 44