Kallelser och svarsbrev för screeningorganisationen

Här finns mallar för nationella kallelser och svarsbrev framtagna enligt det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, från 2022, med primär HPV-analys och utökad genotypning. Läs även information om hur mallarna bör användas nedan, innan de laddas ner och anpassas.

OBS! Just nu pågår arbete med att digitalisera kallelser och svarsbrev. I samband med detta kommer även papperskallelserna att revideras.

Hur används mallarna?

I sidhuvudet finns avsett utrymme för regionens logotyp. Tänk på att behålla mallens rubrik, kodning, versionsnummer, placering av logotyp, adressfält och brevets budskapsruta. Utrymmet och placeringen av de olika delarna är anpassade så att exempelvis adressfältet ska synas i ett fönsterkuvert. 

Kallelser och svarsbrev består av två textspalter. Den vänstra textspaltens innehåll är nationellt gemensam för alla regioner och ska inte ändras. Det är endast informationen i textspalten till höger som kan ändras regionalt. Den textspalten innehåller exempeltext. Den kan varje enskild region justera efter egna behov och lägga in egen praktisk information om tid, plats, osv.

Det är alltså enbart lokal information som logotyp, adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera som ska ändras regionalt. Merparten av texten i breven är nationellt fastställd av nationell arbetsgrupp för livmoderhalscancerprevention (NaCx) med representation från samtliga regioner. Synpunkter och önskemål om ändringar i nationell gemensam text återkopplas till stödjande RCC och bedöms då vid kommande revidering.

Om regionen tar fram egna brevmallar eller ändrar i nationellt fastställt innehåll bör avvikande kallelser och svarsbrev särskiljas i sitt utseende så att de inte kan förväxlas med de nationellt erhållna mallarna nedan.

För lokal anpassning av kallelser och svarsbrev – ta hjälp av kommunikationsstöd inom den egna regionen. Kommunikationsavdelningen bör ha tillgång till programmet Adobe Indesign för redigering av filerna. Stödjande kommunikatör bör även ta del av instruktionerna på den här sidan.

Mallar kallelser och svarsbrev

Mallarna tillhandahålls i färg. I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign). Där finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign 2023. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign kan istället använda IDML-filerna.

GCK = Gynekologisk Cellprovskontroll
KEBU = kontrollfil efter behandling och utläkning

Lathund 
Lathund screening, kallelser och svarsbrev (pdf) Version 2023-02-08

Nationella kallelser

Mall för kallelse till screening inklusive erbjudande om HPV-vaccinering (K1-V), riktat till kvinnor födda 1994-1999, finns att ladda ner på:  https://www.hpvcenter.se/utrotning/medarbetare/kampanjmaterial/

Utökad genotypning

Begränsad genotypning HPV 16, 18/45

Begränsad genotypning HPV 16, 18

Bakgrundsinformation om mallarna

Mallarna är framtagna för nationell användning så att samtliga regioner ska kunna använda likadana kallelser, oavsett grafisk profil. Mallarnas utformning med ikoner, typsnitt och färger utarbetades av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 2014 i samråd med samtliga regioner. Syftet var att ge jämlik vårdinformation och öka deltagandet i screeningen.

Innehållet har tagits fram från ett patient/brukarperspektiv där kvinnor runt om i Sverige har fått ge synpunkter. Även flertalet professioner inom screeningorganisationen har varit delaktiga. 

Den juridiska texten i kallelsens sidfot är framtagen i samarbete med jurist och får inte ändras.  

Uppdatering och versionshantering

Mallar för kallelser och svarsbrev uppdateras i samband med revidering av det nationella vårdprogrammet. Vilka mallar som uppdaterats och när anges i lathunden. Screeningorganisationen kommer även att informeras vid uppdateringar.

Vid frågor eller synpunkter på innehållet kontakta anna.carlund@vgregion.se

Kodmärkning och versionsdatum underlättar val av brevmall

Kallelser och svarsbrev har en kodmärkning i höger hörn. Till höger om den orangefärgade linjen finns även ett versionsdatum. Dessa uppgifter ska ej ändras regionalt. Syftet är att alla inom screeningorganisationen enkelt ska kunna identifiera vilket brev som ska användas vid olika situationer enligt vårdprogrammet och vilka som är aktuella. "Sammantsällning kallelser och svarsbrev" hänvisar till kodmärkningen.

Skissbild med pilar som visar placering av kodmärkning och  versionsdatum

Fördjupad information om screening med gynekologisk cellprovskontroll och självprov med HPV

På webbplatsen 1177.se finns kvalitetssäkrad fördjupad information om screeningen som kompletterar informationen i breven. Därför hänvisar vi till nedanstående länkar med mer information i högerkolumnens stödtext.

Aktuella länkar:

1177.se/kolla-hpv
1177.se/hpv-sjalvprov (inkl. instruktionsfilm om själprov för HPV) 
1177.se/cellforandringar

Innehållet på 1177.se uppdateras regelbundet i enlighet med det nationella vårdprogrammet.