Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancer

— Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) består av två register, ett för ändtarmscancer och ett för tjocktarmscancer. Rapportering från registret sker separat för de två diagnoserna.

Svenska Kolorektalcancerregistret omfattar patienter i alla åldrar och ska innehålla alla diagnostiserade fall av ändtarmscancer från 1995 och framåt, samt av tjocktarmscancer från 2007 och framåt. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

Interaktiva rapporter

I rapporterna går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport tjocktarmscancer, INCA

Interaktiv rapport ändtarmscancer, INCA

Årsrapporter i PDF

Kvalitetsregisterrapport Ändtarmscancer 2021 (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsregisterrapport Tjocktarmscancer 2021 (pdf)

Nationell patientrapport 2021 Tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Onkologirapport 2020 Tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Årliga nationella rapporter tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Samtliga framtagna rapporter finns på undersidan Rapporter.

Kvalitetsindikatorer 

I den interaktiva rapporten kan du se kvalitetsindikatorer för täckningsgrad, väntetider, behandling och utfall.

Det nationella registret för ändtarmscancer startade 1995 och registret för tjocktarmscancer startade 2007. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registren.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kvalitetsrapporter Mellansverige

De sjukvårdsregionala kvalitetsrapporterna för Mellansverige finns här:

Kvalitetsrapporter tjock- och ändtarmscancer