Tidig upptäckt av pulsåderbråck i buken

I Socialstyrelsens rekommendation och bedömningsunderlag från 2016 rekommenderas screening för bukaortaaneurysm till 65 åriga män genom en engångsundersökning med ultraljud.

Pulsåderbråck i buken är en allvarlig sjukdom, ett brustet bråck innebär hög risk för att avlida. Varför bråcket uppstår är okänt, men man vet att det i viss mån är ärftligt. Rökning och åderförkalkning är också viktiga faktorer. Förekomsten är främst hos personer över 60 år, risken att drabbas ökar med åldern och är mycket vanligare hos män än hos kvinnor.

Ett pulsåderbråck i buken ger sällan några symtom, det upptäcks ofta av en slump vid en undersökning av buken eller i samband med röntgenundersökning för annan sjukdom.

Genom en ultraljudsundersökning går det i ett tidigt skede att upptäcka pulsåderbråck i buken och därmed sätta in behandling som minskar risken för bråcket att brista.

Undersökningen innebär inga risker, gör inte ont och tar några minuter att genomföra. Du får ditt besked av undersökningen direkt vid besöket. Om undersökningen visar något avvikande på din kroppspulsåder får du en tid för läkarundersökning på kärlkirurgisk mottagning.