Regional support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i SveReKKS.

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Jawad Shahin

PROM- PREM konstruktör

RCC Väst

Johanna Henriksson

registeradministratör

RCC Syd

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Åsa Sundberg

systemutvecklare

RCC Norr

Örjan Bäfver

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland