Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

RCC i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva utvecklingsarbete gällande kontaktsjuksköterska och Min vårdplan i cancervården.

Gruppen ska:

  • utveckla kontaktsjuksköterskans funktion i cancervården.
  • verka för implementering och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen.
  • särskilt beakta behovet av kontaktsjuksköterska för diagnoser med få fall samt i svaga patientgrupper.
  • arbeta för införande, uppföljning och utveckling av en individuell vårdplan, Min vårdplan.

Arbetsgrupp

Katja Vuollet Carlsson

ordf. NAG kontaktsjuksköterska & Min vårdplan

RCC Norr

 

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Charlotta Lönnqvist

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst