Nationellt högspecialiserad vård - vulvacancer

Från och med 1 januari 2023 övergår de fyra nationella centra för vulvacancerbehandling till att bli enheter för nationell högspecialiserad vård.

Vulvacancer är en ovanlig sjukdom som årligen drabbar 150-200 kvinnor i Sverige. Behandlingen har sedan 2017 koncentrerats till fyra vårdenheter. Vårduppdraget ingår i Socialstyrelsens pågående arbete med nationell högspecialiserad vård.

Behandling

Behandlingen är främst kirurgisk med borttagande av cancerförändringen i vulva samt lymfknutorna i ljumskarna. Radioterapi med eller utan cytostatika ges då kirurgisk behandling av olika skäl inte är aktuell eller vid spridning av cancern till lymfknutorna.

Nationella högspecialicerade vårdenheter (NHVe)

  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Skånes Universitetssjukhus
  • Universitetssjukhuset Linköping

Uppföljning

De nationella enheterna har arbetat under 2017-2018 och redovisar de två åren i en gemensam rapport:

Gemensam tvåårsuppföljning vulvacancer 2017-2018 (pdf, nytt fönster)

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetsbeskrivning vulvacancer (word)

Skiss för att rita tumör/biopsi (pdf, nytt fönster)

Remiss till nationell koordinator vulvacancer (word)

Flödesschema för remisshantering 2024 (word)

Kontaktuppgifter till nationell koordinator 2024 (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)

Remisser, remissvar och beslutsrekommendationer

Vulvacancer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset