Information om webbformulärtjänsten

Webbformulär är ett system där patienter och behandlare/vårdpersonal har möjlighet att fylla i olika formulär och skattningar via webben. Åtkomst till systemet sker genom ett uthopp från journalsystemet TakeCare.

Resultatet journalföras sedan i TakeCare.

Webbformulär kan nås via ett uthopp från TakeCare där behandlare/vårdpersonal bokar skattningar/formulär som patienten ska fylla i. Skattningen/formulären kan fyllas i av patienten via internet oberoende av tid och plats. Resultatet journalförs som journaltext till TakeCare och finns i patientens journal.

Meddela patienten på lämpligt sätt att formulär kommer att skickas. Ifrån patientens journal i TakeCare gör vårdpersonal ett uthopp från Externa system och tjänster till Webbformulärtjänsten. Där bokar vårdpersonalen de formulär som patienten ska fylla i.

I webbformulärtjänsten kan man se om patienten har ett konto på 1177.

Om patienten har ett konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster så kan patienten se sitt bokade formulär i sin inkorg. Om patienten har ställt in notifieringar för sitt 1177 konto så får patienten ett mejl och/eller SMS att det finns ett formulär att fylla i. När patienten fyllt i sitt formulär hemma och tryckt på "Skicka" så landar det ifyllda formuläret i webbformulärtjänsten och vårdpersonal kan se formulärsvaren och journalföra till TakeCare.

Att tänka på innan man startar:

  • Hur ska vi informera patienterna om att de ska fylla i detta formulär? Vid besök? I kallelse?
  • Hur bör vår arbetsprocess för formuläret se ut?
  • Vem ska boka och när i vårdkedjan ska vi skicka ut formuläret?
  • Vem ska journalföra skattningsresultatet och vem ska ta del av det?
  • Hur ser det ut för just våra patientgrupper, vilka utmaningar kan finnas? 

Gör en tydlig arbetsprocess för just er verksamhet.

Ta sikte på att nå den större delen av era patienter via webbformulär. Sedan finns det utmaningar i form av andra språk, patienter utan dator, som saknar 1177 konto etc. Via tjänsten finns möjlighet att skriva ut inloggningsuppgifter till de patienter som t ex inte har konto hos 1177 eller saknar e-legitimation. Läs mer om detta under avsnittet ”Patienter som saknar 1177 konto eller e-legitimation.”