Till regionspecifikt innehåll

Vulvacancer

Vulvacancer är en ovanlig cancersjukdom och cirka 150 personer insjuknar i Sverige varje år.

Cancern uppstår i vulva det vill säga på blygdläpparna, klitoris eller mellangården. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor över 65 år och medelåldern för insjuknande är cirka 75 år. Vanliga symtom är ett sår eller knöl som inte läker, sveda, intensiv klåda och blödningar. I majoriteten av fallen behandlas sjukdomen med kirurgi, men det kan även behövas strålbehandling med eller utan cytostatika. Den relativa femårsöverlevnaden är 64 procent.

Orsakerna till vulvacancer är inte helt klarlagda, men infektion med det sexuellt överförbara humana papillomviruset är en riskfaktor samt hudsjukdomen lichen sclerosus.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

 

Regional patientprocessledare

Zuzana Kolkova

Regional patientprocessledare vulvacancer

Skånes universitetssjukhus

Regional vårdprocess vulvacancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med vulvacancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Uppföljning av vår nya regionala medicinska riktlinje (RMR) som blev godkänd i oktober 2020
 • Uppdatering av det nationella vårdprogrammet
 • Standardiserat vårdförlopp för vulvacancer
 • Utveckling av kvalitetsregistret för vulvacancer
 • Forskning kring utdata från kvalitetsregistret
 • Inventering av kompetensförsörjningsbehov

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Katja Stenström Bohlin

regional processägare vulvacancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionala omvårdnadsordförande

Johanna Inger

regional omvårdnadsordförande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pia Pettersson

regional omvårdnadsordförande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst