Till regionspecifikt innehåll

Vulvacancer

Vulvacancer drabbar främst äldre kvinnor. Varje år insjuknar 140 personer i Sverige. 

Vulvacancer är en form av cancer som uppstår i blygdläpparna. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor över 65 år. Medelåldern för insjuknande är cirka 75 år. Vanliga symtom är sveda, intensiv klåda, blödningar, ett sår som inte läker eller en knöl. Även hudförändringar kan uppstå. Sjukdomen behandlas genom kirurgi, cytostatika, strålbehandling, eller en kombination av dessa. Den relativa femårsöverlevnaden är 64 procent.

Orsakerna till vulvacancer är inte helt klarlagda, men infektion med det sexuellt överförbara humana papillomviruset är en riskfaktor.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

 

Regional patientprocessledare

Louise Moberg

regional patientprocessledare vulvacancer

Skånes universitetssjukhus

Regional vårdprocess vulvacancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med vulvacancer.

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Katja Stenström Bohlin

regional processägare vulvacancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

porträtt

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef registerkoordination och kanslistöd, registeradministratör

RCC Väst