Styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för prostatacancertestning

Registerhållare

Ola Bratt

professor i klinisk cancerepidemiologi, registerhållare nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning (SweOPT)

Göteborgs universitet

Nationellt stödteam

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Jawad Shahin

Regional INCA Support

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Alexander Börjesson

produktägare

RCC Väst

Tai Wai Cheng

produktägare

RCC Väst