Nationellt vårdprogram binjuretumörer

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer täcker utredning, behandling och uppföljning av samtliga typer av binjuretumörer. Binjuretumörer uppvisar stor variation både när det gäller symtom och krav på handläggning. Vårdprogrammet omfattar även benigna binjuretumörer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram binjuretumörer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Sydöst.

Ordförande

Andreas Muth

överläkare/docent endokrin- och sarkomkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

RCC Norr

Joakim Hennings

överläkare/docent

Östersunds sjukhus / Institutionen för kirurgiska och perioperativa vetenskaper,...

RCC Stockholm/Gotland

Jan Calissendorff

överläkare/docent

Medicinsk enhet endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

RCC Syd

Ola G Lindgren

överläkare, PhD

Endokrinmottagningen, Skåne universitetssjukhus, Lund

RCC Mellansverige

Per Hellman

överläkare/professor

Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Sektionen för end...

RCC Sydöst

Oliver Gimm

överläkare/professor

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

RCC Väst

Gudmundur Johansson

överläkare/professor

Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sektione...

Stödjande RCC

RCC Sydöst