Faktaägare: Emelie Styring, Leg läkare, Ortopediska kliniken, SUS Lund
Gemensam information uppdaterad: 10 maj 2016