Nationell Min vårdplan utredning av misstänkt cancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer är framtagen både för patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP) och för patienter  med allvarliga ospecifika symtom (AOS). Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för dessa patientgrupper

Mer information om nationell Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer