Nationell Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med livmoderhals- och vaginalcancer. Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer finns digitalt via 1177.se. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Den senaste versionen av Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer publicerades 29 september 2022. I versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer (pdf, nytt fönster)

Dokumentet öppnas i nytt fönster.

Huvuddokument, allmän information

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Individuell patientöversikt, IPÖ

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Stadieindelning av livmoderhalscancer

Vaginalcancer

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Behandling

Övergripande behandlingsförlopp vid återfall av livmoderhalscancer

Fertilitet vid behandling av livmoderhalscancer  

Graviditet vid livmoderhalscancer

Målet med min behandling

Botande behandling

Palliativ vård

Operation

Förberedelser inför en operation med titthålsteknik

Operation av livmoderhalscancer med titthålsteknik

Förberedelser inför en operation med öppen teknik

Operation av livmoderhalscancer med öppen teknik

Konisering

Fertilitetsbevarande operation, trachelektomi 

Biverkningar och komplikationer efter en operation av livmoderhalscancer

Mat inför operationen  

Så går det till att sövas

Ryggbedövning

Så sätter du dig upp efter en bukoperation

Sårvård efter en operation av livmoderhalscancer

Cytostatikabehandling

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få cytostatika på sjukhuset

Strålbehandling

Yttre strålbehandling vid livmoderhalscancer

Yttre strålbehandling i kombination med cisplatin vid livmoderhalscancer

Yttre och inre strålbehandling vid livmoderhalscancer

Yttre och inre strålbehandling i kombination med cisplatin vid livmoderhalscancer

Biverkningar av strålbehandling vid livmoderhalscancer

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Målriktad behandling

Målriktad behandling

Annan behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Behandling med kortison

Läkemedel mot smärta

Komplementär och integrativ medicin vid cancer

Infart

Central venkateter, CVK

Perifert inlagd central venkateter, PICC-line

Subkutan venport, SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Urinkateter från njuren genom huden – nefrostomi

Urinkateter mellan njuren och urinblåsan – uretärkateter

Urinkateter från urinblåsan genom huden – suprapubisk kateter

Stomi

Tunntarmsstomi

Vanliga komplikationer vid tunntarmsstomi

Kostråd till dig som har tunntarmsstomi

Tjocktarmsstomi

Urostomi

Att få en stomi

 

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för livmoderhals- och vaginalcancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer digitalt, via 1177.se.

 

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas

 

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.