MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp testikelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för testikelcancer gäller från och med 2019. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Vårdförloppet är reviderat under 2019 men regionerna har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2019/2020. Till dess ligger den reviderade versionen på sidan Ändringar i vårdförlopp.

Förändringar i den reviderade versionen:

  • Ändrad definition av ”Start av behandling, annan: ”Besök hos onkolog” ändrat till ”Kontakt med onkolog”.
  • Arbetsgruppen uppdaterad.
  • Layout och standardtexter uppdaterat till 2019 års mall. Flödesschemat uppdaterat med ovanstående ändring.

Ändringar i vårdförlopp

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, testikelcancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, testikelcancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.

porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Regioner


Gemensam information uppdaterad: 18 januari 2020

Regional information uppdaterad: 18 januari 2020