Nationell vårdprogramgrupp njurcancer

Ordförande

Anders Kjellman

urolog

Karolinska universitetssjukhuset

 

 

Regionala representanter

Fabian Hofmann

urolog

Sunderby sjukhus

 

Magnus Fovaeus

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Martin Alwin

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Bianca Scholtz

urolog

Skånes universitetssjukhus Malmö

Magnus Lindskog

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

Patologi

Martin Johansson

patolog

Skånes universitetssjukhus

Radiologi

Mikael Hellström

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientrepresentant

Vakant

Omvårdnadsrepresentant

Vakant

Stödjande RCC

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm Gotland