Nationella arbetsgruppen (NAG) för samordning av patient- och närståendesamverkan

Det finns en nationell arbetsgrupp (NAG) för samordning av patient- och närståendesamverkan som har till uppdrag att bland annat tillvarata patienters och närståendes erfarenheter.

Arbetsgruppen ska:

  • tillvarata patienters och närståendes erfarenheter och kunskap för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården,
  • samverka med andra NAG och stärka samverkan mellan olika grupper,
  • bevaka området patientsamverkan och etablera kontakter, både nationellt och internationellt,
  • följa upp patient- och närståendeföreträdares upplevelser av hur samverkan med RCC fungerar och initiera förbättringsarbeten,
  • ansvara för nationella dokument som syftar till att förenkla samverkansarbetet,
  • ta fram och underhålla introduktions- och utbildningsmaterial samt ansvara för att företrädare inkluderas i utbildning,
  • uppdatera utbildningsmaterial i samråd med patient- och närståendeföreträdare.

Nationella arbetsgruppen (NAG) patient- och närståendesamverkan

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Siri Kautsky

processledare patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan, ansvarig patient- och närståendesamverkan

RCC Norr