Till regionspecifikt innehåll

Bukspottkörtelcancer

I Sverige får cirka 1 450 personer varje år diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). De flesta är äldre, närmare 70-årsåldern. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män.

Sjukdomen upptäcks oftast sent och mellan 75 och 80 procent har en utbredd och obotbar cancer vid upptäckt. Kirurgisk behandling (operation) är enda möjligheten till bot, men det är en tekniskt svår och komplikationsbelastad behandling. För den minoritet som genomgår operation i botande syfte, på sjukhus med hög operationsvolym, är den genomsnittliga överlevnaden 29 månader och femårsöverlevnaden är 27 procent.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Bukspottkörtelcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom bukspottkörtelcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Nutritionsomhändertagande Mellansverige

Här kan du ta del av en sammanställning av nutritionsbehandlingen vid bukspottkörtelcancer vid sjukhusen inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

Nutritionsomhändertagande bukspottkörtelcancer - Dietisterna inom Uppsala Örebroregionen, januari 2020 

Sjukvårdsregional vårdprocess

Den sjukvårdsregionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Strukturera och förbättra prehabilitering inför cancerbehandling.
 • Strukturera och förbättra vår regionala MDK.

Vård och behandling

Onkologiska kliniker finns i Umeå och Sundsvall, och på dessa ges både cytostatikabehandling och strålbehandling. Cytostatikabehandling ges på de flesta sjukhus i Norra regionen. Konsultverksamhet med onkologer från Umeå och Sundsvall förekommer i Örnsköldsvik, Östersund och Sunderbyn.

All kurativ kirurgi sker vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Regional cancerplan

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Bengt Wallner

kirurg, processledare ÖGI

Norrlands universitetssjukhus

Cancerplanens regionala fokusområde för Övre GI-cancerprocessen där bukspottskörtelcancer ingår

Regionala processledare

Mats Lindblad

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Berit Sunde

universitetssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Regional patientprocessledare

Caroline Williamsson

regional patientprocessledarelever pankreas och gallvägar

Skånes universitetssjukhus

Margareta Heby

regional patientprocessledare bukspottkörtel

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av bukspottkörtelcancer: GOSÖ 2019-03-01 (pdf)

Kontakt

Kristina Hasselgren

processledare, kirurg

Region Östergötland

Regional vårdprocess bukspottkörtelcancer

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Deltar i arbetet med att förbättra nationella kvalitetsregistrets täckningsgrad regionalt och nationellt. 
 • Regionala omvårdnadsgrupper och vårdprocessgrupper som ska säkerställa god och lika vård för alla i regionen. 
 • Gemensamma dialogmöten på sjukhusen tillsammans med vårdprocesserna för matstrupe- och magsäckscancer och cancer i lever, gallblåsa och gallvägar. 

Koncentrerat vårduppdrag

Alla operationer av bukspottkörtelcancer i Västra Götalandsregionen och Region Halland görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regional processägare

porträtt

Johanna Wennerblom

regional processledare bukspottkörtelcancer, Överläkare, Med.Doktor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Lise-Lotte Aspegren

utvecklingsledare

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Patientrepresentant

Sten B Carlson

patient- och närståendeföreträdare