Bukspottkörtelcancer

I Sverige får cirka 1000 personer varje år diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). De flesta är äldre, i 70-årsåldern. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män.

Sjukdomen upptäcks oftast sent och mellan 75 och 80 procent har en utbredd cancer redan vid upptäckten. Operation är enda möjligheten till bot, men den relativa femårsöverlevnaden efter diagnos är endast fem procent, trots behandling.

För dem som genomgår operation i botande syfte på sjukhus med hög operationsvolym rapporteras femårsöverlevnad på cirka 20 procent.


Regionalt innehåll


Regionala processledare

Anders Jansson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Liv Heike

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

 


Faktaägare: Thomas Gasslander, kirurg, Universitetssjukhuset, Linköping
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 15 mars 2018

Regional information uppdaterad: 15 mars 2018

Regionalt