Till regionspecifikt innehåll

Bedömning av rehabiliteringsbehov

Återkommande bedömning av rehabiliteringsbehov är utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Bedömning av fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov ska göras regelbundet under patientprocessen med start vid diagnos. Det åligger den diagnosspecifika cancerprocessen och varje verksamhetsområde att bryta ned bedömning av rehabiliteringsbehov till lokal rutin med lämpliga tidsintervall.

Lämpliga tillfällen för bedömning av rehabiliteringsbehov kan vara:

 • Då patienten får diagnosbesked
 • Då patienten först kommer i kontakt med ny vårdgivare
 • I samband med ingrepp (operation, biopsi etc.)
 • I samband med inskrivning i och utskrivning från specialistvård
 • I samband med att behandlingar inleds, följs upp och avslutas
 • I samband med övergång från en vårdgivare till en annan
 • I samband med att man ger besked om sjukdomsprogress- eller regress, ändrade behandlingar, besked om resultat av medicinska utredningar

Ett hjälpmedel för att kartlägga patientens behov har utarbetats i Uppsala/Örebro, ”Hälsoskattning för cancerrehabilitering” som reviderats till ”Hälsoskattning”. En psykometrisk validering av ”Hälsoskattning” med en jämförelse av  ”Hantering av ångest”, version 2. 2022 och EORTC-QLQ30 beräknas publiceras under hösten 2023. Båda versionerna kan i väntan på valideringen användas som underlag vid kartläggning, behovsbedömning och samtal kring rehabilitering.

Hälsoskattning (pdf, nytt fönster).

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Distress Thermometer Screening Tool, svensk översättning (ny): Hantering av ångest (tidigare Distresstermometern), är ett annat hjälpmedel som kan användas som underlag för bedömning av cancerpatienters rehabiliteringsbehov. Formuläret används sedan flera år internationellt. Den svenska versionen kan hämtas kostnadsfritt hos National Comprehensive Cancer Network.

National Comprehensive Cancer Network

Så här hämtar du Hantering av ångest (fd. distresstermometern):

 1. Gå in på sidan www.nccn.org.
 2. Klicka på Login/Register längst upp till höger på sidan.
 3. Om du redan har registrerat dig loggar du in här och går sedan vidare till punkt 9 nedan.
 4. Om du inte har registrerat dig klickar du på Register an account nere till höger på sidan.
 5. Fyll i din e-postadress och klicka på Next.
 6. Välj lösenord och komplettera övrig information. Fält som är märkta med asterisk * är obligatoriska.
 7. Kryssa i att du godkänner användarvillkoren.
 8. Öppna din mailbox där du ska ha fått ett mail där du ska verifiera din e-postadress. Klicka på länken i mailet och logga in på sidan.
 9. Klicka på NCCN Guidelines överst till vänster. Observera att man måste klicka på rubriken.
 10. Klicka på International Adaptations and Translations i blå fältet till vänster.
 11. Du hittar en länk till den svenska versionen av Hantering av ångest (Distresstermometern) längst ned i listan under rubrik Translations på sidan.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Guide till insatser för Hälsoskattning cancerrehabilitering

Guiden är ett generellt hjälpmedel som stöd till professionen, framför allt kontaktsjuksköterskan (kssk), i sin funktion att kartlägga behov av rehabilitering vid användande av Hälsoskattning för cancerrehabilitering. Syftet är att lotsa patienten till rätt nivå för rehabiliterande insatser och innehåller förslag från litet problem där kssk i många fall kan ge patienten basalt stöd som t.ex. information och egenvårdsråd till hur man handlägger mer besvärande problem i samband med cancer.

Guiden kan anpassas till lokala förutsättningar i respektive verksamhet som ansvarar för behandling av  cancer.

Dokumentet är framtaget av RCCs regionala patientprocessledare för cancerrehabilitering i samverkan med primärvård, med Region Blekinges modell som förlaga och utifrån Region Skånes AKO-riktlinje för cancerrehabilitering.

Guide till insatser för Hälsoskattning cancerrehabilitering