Till regionspecifikt innehåll

Nationell satsning inom barncancer

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrån det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

En nationell arbetsgrupp för barncancerområdet har bildats och skapat en handlingsplan för 2020–2022 med utgångspunkt i analysen.

Handlingsplan

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Basstandard för resurser vid uppföljningsmottagning för barn
  skapas för att ge förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar innan 18 års ålder samt för överföring till vuxenvård. 
 • Basstandard för vuxna för kompetens och resurser vid uppföljningsmottagning för vuxna skapas förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar från 18 års ålder.
 • Formulera basrekommendationer för omhändertagandet av barn och ungdomar som får protonstrålning på Skandionklinikeni Uppsala. ​

 • Nationellt nätverket för uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer permanentas.

 • Förstudie om IPÖ (Individuell patientöversikt) för barncancer. 

 • Nationell samordning av läkemedelssystem och läkemedelskompetens inom barncancervården.
 • Förbättra möjligheterna till handledning i grupp för all personal på samtliga barncancercentrum.
 • Utreda behov och möjlighet till att tillsätta kontakt- och konsultsjuksköterska inom regionerna.

Varje sjukvårdsregion kartlagt regionala utvecklingsområden. Du hittar dem under Regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregional satsning

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Mellansverige.

Barncancersatsning Mellansverige

Ansökan om till projekt inom barncancer

För fortsatt utveckling av barncancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen erbjuder RCC Sydöst regionerna att ansöka om stimulansmedel för projekt inom barncancerverksamheten. Det kan röra mindre förbättringsprojekt eller mer omfattande projekt.

Mall för ansökan om medel till projekt inom barncancersatsningen i Sydöstra sjukvårdsregionen.