Min vårdplan utredning av misstänkt cancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan utredning av misstänkt cancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient som utreds för misstänkt cancer.

Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer är framtagen för patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP) eller med allvarliga ospecifika symtom (AOS), men kan även användas för andra diagnoser under utredning.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får den information hen behöver och önskar.

Min vårdplan finns digitalt via 1177. Patienten bör erbjudas digital version i första hand då den ger större möjligheter och flexibilitet i form av att kunna ge och ta del av innehåll på distans, klicka på länkar, svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera.

Formuläret Vad är viktigt för mig är alltid möjligt för patienten att fylla i och behöver följas upp. Övriga formulär är valbara och det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet ska följa upp och använda patientens svar.

Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan utredning av misstänkt cancer i PDF-format här på sidan.

Min vårdplan utredning av misstänkt cancer, version 2.0 publicerades 21 februari 2024.  Förändringar i den nya versionen:

  • Underrubriken på försättssidan är borttagen för att vårdplanen ska kunna användas till alla som utreds för misstänkt cancer.
  • Generella texter är utbytta till de senast uppdaterade versionerna och innehåller nya filmer om strålbehandling och mediyoga.
  • Modulen Behandling ligger nu under kommande moduler. Texten Att få ett cancerbesked är inte synlig vid start. Dessa delar ska nu endast aktiveras för patienter som får en cancerdiagnos.
  • Ny avsnittsrubrik som heter Läkemedelsbehandling, där alla läkemedelstexter ligger samlade.
  • Ny smärtskattningsmodul med två nya formulär. Beskrivning av min smärta och Min smärta just nu (NRS). Kan användas för smärtanalys och utvärdering av smärta.
  • Ny modul: Hjälp oss att förbättra Min vårdplan, med en länk till utvärderingsenkät.
  • Uppdaterade formulär med tydligare navigering och sidkommentarsmöjlighet, förtydligade flaggor under Händelser.

 

Nationella regimbiblioteket

Här hittar du patientinformation om läkemedelsregimer i nationella regimbiblioteket: Kunskapsbanken - Läkemedelsregimer

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan utredning av misstänkt cancer digitalt, via 1177.se.

Synliga texter vid start av Min vårdplan utredning av misstänkt cancer 2.0 (Word-dokument)

Checklistor hantering Min vårdplan utredning av misstänkt cancer 2.0 (Word-dokument)

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Språkliga riktlinjer, 1177.se